KARL MARX (1818-1883)

Eserleri için tıklayın

FRIEDRICH ENGELS (1820-1895)

Eserleri için tıklayın

VLADİMİR İ. LENİN (1870-1924)

Eserleri için tıklayın

JOSEPH STALiN (1878-1953)

Eserleri için tıklayın

MAO ZEDUNG (1893-1976)

Eserleri için tıklayın